Cégtörténet

A társaságot Tolna megyei Önkormányzatok alapították, annak érdekében, hogy a 2011. évi CCIX. sz. víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben megfogalmazottaknak megfelelő víziközmű-szolgáltató céget hozzanak létre, amely a településeken végez víz- és szennyvízszolgáltatást.
A társaság jelenlegi adatai az alábbiak:
A társaság cégneve: E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.
A társaság rövidített neve: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
A társaság székhelye: Szekszárd, Mátyás király utca 62.
A társaság működésének kezdő időpontja: 2013. május 27. tartama: határozatlan idő
A társaság jelenlegi tulajdonosa: RE-VÍZ Duna-menti Kft.
A társaság célja: megfelelő mértékű vagyoni hozzájárulással olyan vállalkozás működtetése, mely alkalmas a tevékenységi körben meghatározott feladatok megvalósítására.
A társaság működése során az alábbiakban felsorolt tevékenységeket – saját cégneve alatt – önálló jogalanyként folytatja:
3600 `08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (Főtevékenység)
3700 `08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3900 `08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4311 `08 Bontás
6832 `08 Ingatlankezelés
7022 `08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 `08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 `08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7211 `08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7219 `08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

A társaság jelenleg 49 településen (48 Tolna megyei és 1 Fejér megyei) végez ivóvíz és/vagy szennyvíz szolgáltatást, amely települések önkormányzatai valamennyien tulajdonosai a részvénytársaságnak.