Műszaki adatok

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. üzemeltetéshez kapcsolódó műszaki adatai
(2015. 01.01.-2015.12.31. időszakra vonatkozóan)

vízbázisok kapacitása (m3/nap) 43 858
kitermelt víz mennyisége (m3/év)  5 596 520
átvett víz mennyisége (m3/év) 23 851
értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év)  4 842 825
hálózati vízveszteség (m3/év) 753 695
szennyvíztisztító telepek száma (db) 16
átemelők száma (db) 167
szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d)  25 580
tisztítótelepre befolyt szennyvíz mennyisége (m3/év) 4 609 426
kiszámlázott szennyvíz mennyisége 4 284 721
ivóvíz hálózat hossza (km) 835,7
csatorna hálózat hossza (km) 839,8
meghibásodások száma (db/év) 1 486